TAVAS ĢIMENES 

JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

 

 Konsultācija

Juridiskās konsultācijas.

Iesniegumi, paziņojumi, pretenzijas, paskaidrojumi, dokumentu analīze.

Strīdu risināšana (mediācija).

Krīzes situāciju risināšana (avārijas, apdraudējumi, konflikti u.tml.)

Jautājumu risināšana ar tiesām, medicīnas, izglītības un citām iestādēm

 

Dokumentu sagatavošana

Līgumu sastādīšana.

Tiesvedībai – procesuālo dokumentu sagatavošana, prasības pieteikumi u.tml.

 

Klienta pārstāvniecība

Klienta pārstāvniecība tiesā.

 

"Neļauj grūtībām sevi apturēt - iespējams tās ir tikai smiltis, kas izbērtas uz tava ceļa, lai Tu nepaslīdētu."