Inārs Bāgants

Valdes loceklis

 

SIA „Ģimenes lieta”

 

Pašvaldības un citu Valsts institūciju darbinieki iespēju robežās cenšas izskaidrot un konsultēt, taču viņu likumiskās iespējas ir ierobežotas.

 

No 2012. gada ir iespēja saņemt juridiskas konsultācijas Ķekavas novadā reģistrētā uzņēmumā SIA “Ģimenes lieta” Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, “Jokeri”. Sazinoties pa tālruni 29506255, var pieteikties uz konsultāciju.

 

Uzņēmuma politika ir vērsta uz kvalitatīvu pakalpojumu, bet par saprātīgu cenu.

 

Uzņēmumam praktiski nav administrācijas izmaksu, jo mūsdienu modernie tehnoloģiskie risinājumi un valsts atbalsts ļauj uzņēmējam pašam veiksmīgi vadīt uzņēmumu.

 

Iedvesma uzņēmuma izveidei ir radusies no daudzu cilvēku lūguma pēc palīdzības dažādu sarežģītu situāciju risināšanā.

Ir pieprasījums pēc uzticīgas personas, kura ģimenei var būt kā aizstāvis vai pārstāvis.

 

Sarežģītās dzīves situācijās cilvēks nespēj pienācīgi novērtēt apstākļus un pieļauj neatgriezeniskas kļūdas.

 

Ar savu ģimenes juristu vienmēr var izrunāt konkrēto situāciju, bet, ja pašam nav laika vai vēlmes, par nelielu atlīdzību var nokārtot dažādas formalitātes.

Sadarbības partneri