Juridisko pakalpojumu izcenojumi

Juridiskās konsultācijas.

 

Strīdu risināšana (mediācija).

 

Problēmu risināšana ar nepilngadīgajiem bērniem, ģimenes locekļiem, uzņēmumiem un valsts iestādēm. 

 

Jautājumu risināšana ar tiesām, medicīnas, izglītības un citām iestādēm.

 

Klienta pārstāvniecība.

 

50 EUR /h

Līgumu sastādīšana.

 

Tiesvedībai – procesuālo dokumentu sagatavošana, prasības pieteikumi u.tml.

 

80-170 EUR

Iesniegumi, paziņojumi, pretenzijas, paskaidrojumi, dokumentu analīze. 

 

30-70 EUR

Papildus info

Cenas var mainīties atkarībā no situācijas.

 

Ja darba apjoms vienā dienā pārsniedz 2 stundas katrai nākamai - 50%.

 

Patstāvīgajiem klientiem ir ārpuskārtas apkalpošana un konsultācijas.

 

Valsts nodevas, tiesu, tiesu izpildītāju, notāru, bankas komisiju, pasta u.c. izmaksas var radīt papildus izdevumus!

 

Konfidencialitāte un ētikas normas ir uzņēmuma pamatprincipi.