Cenas

                                                               SIA „Ģimenes lieta”

                                     Juridisko pakalpojumu izcenojumi

  • Juridiskās konsultācijas. _________________30 EUR/h

  • Iesniegumi, paziņojumi, pretenzijas, paskaidrojumi, dakumentu analīze. _____________________30-70 EUR

  • Līgumu sastādīšana._____________________50-120 EUR

  • Strīdu risināšana (mediācija)______________30 EUR/h

  • Problēmu risināšana ar nepilngadīgajiem bērniem, ģimenes locekļiem, uzņēmumiem un valsts iestādēm. _30 EUR /h

  • Jautājumu risināšana ar tiesām, medicīnas, izglītības un citām iestādēm__________________________30 EUR/h

  • Krīzes situāciju risināšana (avārijas, apdraudējumi, konflikti u.tml.)_________________________20 EUR/h

  • Tiesvedībai – procesuālo dokumentu sagatavošana, prasības pieteikumi, apelācijas un kasācijas sūdzības u.tml. ______________________________________ 50-120 EUR

  • Klienta pārstāvniecība.___________________ 30 EUR/h

                                                                Līdz 2017. gadam

Ja darba apjoms vienā dienā pārsniedz 2 stundas katrai nākamai - 50%.

Patstāvīgajiem klientiem ir ārpuskārtas apkalpošana un konsultācijas.

Valsts nodevas, tiesu, tiesu izpildītāju, notāru, bankas komisiju, pasta u.c. izmaksas var radīt papildus izdevumus!

Konfidencialitāte un ētikas normas ir uzņēmuma pamatprincipi.